Training on the job

Er zit veel kennis en kunde in organisaties. Via de Rotonde kunnen organisaties deze kennis en kunde mobiliseren. En ontbreekt er kennis en kunde, dan kunnen diverse experts dit samen snel opvullen. Alleen weten de mensen in die organisaties dit meestal onvoldoende van elkaar.

Daar is TRAINING-ON-THE-JOB dienstverlening voor ontwikkeld. Via de Rotond kan een organisatie alle kennis en kunde mobiliseren zodat de medewerkers met en van elkaar gaan leren. Ontbreekt er wat kennis en kunde, dan komt hierover een advies hoe deze in te vullen. Meer weten? Bezoek het loket dat je hier vindt. Je vindt hier ook dienstverleners waarvan wij menen dat die op dit vakgebied hun weg hebben gevonden.