Achtergrond (Toezicht)

De Rotonde is een initiatief van R.O.O.S.-llo. De Rotonde is opgezet door experts op gebied van een Leven Lang Ontwikkelen, met specifieke kennis op het terrein van (meet)standaarden, waarderen van competenties en de arbeidsmarkt. De oprichters streven er naar een landelijk, laagdrempelig en vanzelfsprekend ontmoetingspunt te zijn voor een ieder die zich verder wil ontwikkelen. Hierbij richten we ons vooral op mensen die ruime werkervaring hebben maar deze werkervaring nog niet herken en erkend zien. Door middel van de toetsing aan branche- en meetstandaarden kan de stap worden gezet naar een zogenaamd EVC-certificaat, een bewijs van uw in de loop der tijd opgebouwde competenties.

R.O.O.S. ondersteunt het landelijke portal www.LLO-ROTONDE.nl en sluit overeenkomsten af met gecertificeerde aanbieders. Deze aanbieders hebben kennis en expertise op de verschillende terreinen van de arbeidsmarkt, weten hoe de branche- en meetstandaarden moeten worden toepast, hebben kennis over leren en ontwikkelen en over certificeren en diplomeren. 

Het uitgangspunt en referentiekader voor al onze activiteiten op het terrein van onderwijs, training, assessment en waarderen van competenties zijn de Europese (meet-/branche)standaarden (o.a. EQF). Dit referentiekader draagt bij aan de transparantie van onderwijssystemen en stimuleert de mobiliteit op de arbeidsmarkt omdat niet langer wordt gedacht in diploma’s en functies, maar in competenties en activiteiten. Hierdoor zal men makkelijker van baan kunnen veranderen en de arbeidsmarkt flexibeler worden, een van de uitgangspunten van de EU.

Zie ook: De Stichting Examenkamer is verantwoordelijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de EVC-certificaten.