Achtergrond (Toezicht)

De Rotonde is een initiatief van LLO Rotonde BV.  De Rotonde is opgezet door experts op gebied van een Leven Lang Ontwikkelen, met specifieke kennis op het terrein van (meet)standaarden, waarderen van competenties en de arbeidsmarkt. De oprichters streven er naar een landelijk, laagdrempelig en vanzelfsprekend ontmoetingspunt te zijn voor een ieder die zich verder wil ontwikkelen. Hierbij richten we ons vooral op mensen die ruime werkervaring hebben maar deze werkervaring nog niet herken en erkend zien. Door middel van de toetsing aan branche- en meetstandaarden kan de stap worden gezet naar een zogenaamd EVC-certificaat, een bewijs van uw in de loop der tijd opgebouwde competenties.

LLO Rotonde BV ondersteunt het landelijke portal LLO Rotonde  en sluit overeenkomsten af met gecertificeerde aanbieders. Deze aanbieders hebben kennis en expertise op de verschillende terreinen van de arbeidsmarkt, weten hoe de branche- en meetstandaarden moeten worden toepast, hebben kennis over leren en ontwikkelen en over certificeren en diplomeren. 

 

De Stichting Examenkamer houdt toezicht op de Rotonde.