EVC-Certificaat

Wat is een EVC-certificaat?

Met een EVC-certificaat wordt uw werkervaring en de daarin opgedane competenties herkend en erkend. Met een EVC-certificaat weet u en uw (toekomstige) werkgever waar u staat en kunt u uw ambities voor de toekomst weergeven. In het verlengde daarvan kunt u uw eigen opleidingstraject samenstellen, waarbij het bij voorkeur gaat om korte, ervaringsgerichte opleidingen.

Waar kan ik terecht?

U kunt bij onze erkende EVC-aanbieders terecht, zie onder Erkenning Verworven Competenties [link].

Wat kost een EVC-traject?

EVC-traject kost gemiddeld tussen de 1200 en 2200 euro. En zijn echter zeer veel vergoedingsmogelijkheden, zie onder Financieringsmogelijkheden. [link]

Hoe lang duurt een EVC-traject?

Een EVC-traject duurt gemiddeld 3 maanden. De duur is o.a. afhankelijk van de gekozen EVC-procedure en de bijbehorende standaard.

Zie ook meer informatie over EVC