Stichting Examenkamer

De Stichting Examenkamer is verantwoordelijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de EVC-certificaten. De Stichting is hier door de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) om gevraagd. De Stichting zorgt voor het register waarin de deelnemers met hun EVC-certificaat worden geregistreerd dat is uitgegeven door een erkende EVC-aanbieder. Deze aanbieders maken voor de toetsing gebruik van CREBO, CROHO of erkende beroeps- of branchestandaarden, dan wel de competentiestandaard van het NKC-EVC. 

De erkende aanbieders kunt u hier vinden: www.ervaringscertificaat.nl.