Opleiding

Opleiden is het aanbrengen van kennis en vaardigheden om een bepaald werk goed te kunnen uitoefenen. Zie de voorbeelden hierboven, waar opleiden altijd een rol speelt. De NRTO-LEDEN bieden gevraagd ook de afslag op de ROTONDE voor opleiden.

NRTO heeft haar leden bestand beschikbaar gesteld en houdt toezicht op de kwaliteit‘.

Aan de andere kant sluiten ook MBO en HBO aan maar meer als afgeleide van competentiemeting, certificering en diplomering.