LEVEN LANG ONTWIKKELEN (LLO) ROTONDE

Welkom op onze Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-Rotonde! Op de LLO – Rotonde vindt u allerlei
mogelijkheden u een leven lang te ontwikkelen.

De kern van de rotonde is ‘Mijn kluis’, waarin u uw diploma’s en bewijzen van werkervaring (uw portfolio) kunt bewaren, het zogenaamde E-Portfolio.
Alleen u kan bij uw kluis. Heeft u uw documenten opgeslagen, dan kan u uw door uw werk in de loop
der jaren verworven competenties laten toetsen. Dan weet u waar u staat. U kunt dan zelf aangeven
welke competenties u verder wil ontwikkelen en waar u over enkele jaren wilt staan.

Wij kunnen u daarbij begeleiden met loopbaanadvies, coaching en gerichte onderwijstrajecten. Om beter in kaart
te brengen waar u behoefte aan heeft kun u u ook laten testen en toetsen. En u kunt er voor kiezen
uw competenties te laten valideren en vastleggen in een Ervaringscertificaat (EVC). We kunnen ook
samen met u kijken welke financieringsregelingen voor u relevant zijn.

De Rotonde zorgt ook voor matching: bent u toe aan een nieuwe uitdaging dan weten wij waar u de
baan naar uw keuze kunt vinden. Kortom, we bieden u een breed spectrum aan mogelijkheden om u
verder te ontwikkelen én uw kennis en ervaring voor de buitenwereld aantoonbaar te maken.
Op deze wijze bepaalt u zelf hoe u zich een leven lang verder wil ontwikkelen.

Ga hier naar de Rotonde

of hier naar MijnKluis