Financieringsmogelijkheden

Voor niets gaat de zon op, en ook het llo-rotonde abonnement is niet gratis. Diensten die je via de rotonde wilt betrekken, kunnen zelfs kostbaar zijn, denk aan coaching, validering of opleiding. Dan is het goed te weten welke mogelijkheden tot subsidie jij of je werkgever hebben. Die informatie vind je hier.

Rechtstreeks, of via tussenkomst van een loket waar je met al je subsidievragen terecht kunt.

Aan de hand van erkende Europese (meet)standaarden wordt bekeken wat de ambities, verdere kansen zijn voor de arbeidsmarkt. Aan de hand van de erkende Europese (meet)standaarden kan worden gemeten wat de ambities, verdere kansen zijn voor de arbeidsmarkt.

STAP-procedure

Met een voucher-regeling, de zgn. STAP procedure per 1-1-2022, kan iedere professional onder voorwaarden een beroep doen op een financiering voor een persoonlijke ontwikkelroute.

VWS heeft het vakbekwaamheidsbewijs in haar haar subsidieregeling tot 3 x benoemd: het vakbekwaamheidsbewijs uw toegang tot het beroepsregister is voor u de validering om voor een subsidie in aanmerking te komen. Voor degenen die door de crisis hun baan of opdrachten (dreigen te) verliezen geeft Minister Koolmees in zijn brief van 23 september 2020 aan dat ook EVC een in te zetten instrument is in het kader van het noodpakket NOW 3 waarbij bedrijven die van dit steunpakket gebruik maken 10% van hun subsidie moeten inzetten voor onderwijs, EVC loopbaanadvisering e.d. Dit is beredeneerd vanuit de arbeidsmarkt, er is behoefte aan een medewerker, er is een vacature. En een diploma solliciteert niet.