Verenigingen en hun leden

Als extra service voor leden kunnen verenigingen hun leden een lidmaatschap van Mijn Kluis aanbieden. Een lidmaatschap aan Mijn Kluis biedt veel voordelen. Veel mensen weten immers niet meer precies waar hun diploma’s zijn en hebben geen totaaloverzicht van alle ervaring die ze tijdens hun werk hebben opgedaan, de cursussen die ze hebben gevolgd en de certificaten die zijn behaald. In Mijn Kluis kan al dit materiaal worden opgeslagen, de deelnemer geeft zelf aan met wie hij deze informatie wil delen. Mijn Kluis is dubbel beveiligd en voldoet aan alle ISO- en privacy-eisen.

Mijn Kluis biedt via Jobliebe ook de mogelijkheid tot matching van het profiel van de deelnemer aan actuele vacatures in heel Nederland. Verder genereert Mijn Kluis ook verschillende types CV, afhankelijk van de actuele behoefte.

Mijn Kluis is een centraal element van de Rotonde, waarop de deelnemer zelf kan kiezen voor begeleiding en aanvullende activiteiten als assessment, opleiding en training, jobcoaching, trajecten richting certificering van werkervaring et cetera. Dat laatste is bijzonder waardevol omdat op deze wijze de jarenlange ervaring die men in het werk heeft opgebouwd wordt herkend en erkend in de vorm van een certificaat. Door de diverse mogelijkheden die de Rotonde biedt wordt inhoud en vorm gegeven aan een leven lang ontwikkelen. Voor verenigingen biedt de Rotonde de mogelijkheid om hun leden te adviseren welke keuzes in het loopbaantraject op een gegeven moment de beste kansen bieden op het terrein eigen ontwikkeling en werk.

Andere doelgroepen:

Individuele deelnemer

Individuele leden beroepsverenigingen

ROC’en andere opleidingsinstituten

Organisaties