ROC’en andere opleidingsinstituten

Om contact te houden met hun oud-leerlingen biedt een lidmaatschap van Mijn Kluis en de Rotonde voor ROC’en andere opleidingsinstituten veel mogelijkheden. In Mijn Kluis kunnen de leerlingen hun diploma onderbrengen, de aanvullende certificaten die ze in de loop der tijd verzamelen en de werkervaring vastleggen die ze in de loop der tijd opbouwen. In Mijn Kluis kan al dit materiaal worden opgeslagen, de deelnemer geeft zelf aan met wie hij deze informatie wil delen. Mijn Kluis is dubbel beveiligd en voldoet aan alle ISO- en privacy-eisen. Mijn Kluis biedt via Jobliebe ook de mogelijkheid tot matching van het profiel van de deelnemer aan actuele vacatures in heel Nederland. Verder genereert Mijn Kluis ook verschillende types CV, afhankelijk van de actuele behoefte.

 

Rondom de ex-leerlingen van een ROC of een ander type opleidingsinstituut kan een community worden opgebouwd waarin de ROC of het opleidingsinstituut actuele kennis aanbiedt op het terrein van vakinhoudelijke ontwikkelingen en het aanbod van het ROC of opleidingsinstituut. Tevens kan het ROC of opleidingsinstituut polsen welke behoeftes er leven onder de deelnemers van de community.

 

Verder kunnen de deelnemers van de community gebruik maken van alle faciliteiten van de Rotonde, waarvan Mijn Kluis een centraal element is. Op de Rotonde kan de deelnemer zelf kiezen voor begeleiding en aanvullende activiteiten als assessment, opleiding en training, jobcoaching, trajecten richting certificering van werkervaring et cetera. Dat laatste is bijzonder waardevol omdat op deze wijze de jarenlange ervaring die men in het werk heeft opgebouwd wordt herkend en erkend in de vorm van een certificaat. Door de diverse mogelijkheden die de Rotonde biedt wordt inhoud en vorm gegeven aan een leven lang ontwikkelen.

Andere doelgroepen:

Individuele deelnemer

Verenigingen en hun leden

Individuele leden beroepsverenigingen

Organisaties