Organisaties

Vaak hebben organisaties maar beperkt zicht op de competenties van medewerkers, zoals deze tot uiting komen in diploma’s, certificaten en werkervaring. De medewerker zelf heeft ook vaak geen totaaloverzicht. Het idee achter Mijn Kluis is dat de medewerkers deze informatie gaan verzamelen, in Mijn Kluis kan al dit materiaal worden opgeslagen. De medewerker geeft zelf aan met wie hij deze informatie wil delen. Mijn Kluis is dubbel beveiligd en voldoet aan alle ISO- en privacy-eisen.

 

De door de medewerker gedeelde informatie kan voor de organisatie de basis zijn om na te gaan welke competenties men op het ogenblik nog mist voor de groep medewerkers in zijn algemeenheid en bij de individuele medewerker. Op basis daarvan kan een algemeen en individueel ontwikkeltraject worden gestart. Hetzelfde geldt voor het in de toekomst gewenste competentieprofiel in zijn algemeenheid en op individueel niveau: dit kan ook de basis voor ontwikkeltrajecten zijn. De organisatie kan gebruik maken van alle faciliteiten van de Rotonde, waarvan Mijn Kluis een centraal element is. Op de Rotonde kan men zelf kiezen voor begeleiding en aanvullende activiteiten als assessment, opleiding en training, jobcoaching, trajecten richting certificering van werkervaring et cetera. Dat laatste is bijzonder waardevol omdat op deze wijze de jarenlange ervaring die men in het werk heeft opgebouwd wordt herkend en erkend in de vorm van een certificaat. Door de diverse mogelijkheden die de Rotonde biedt wordt inhoud en vorm gegeven aan een leven lang ontwikkelen.

Andere doelgroepen:

Individuele deelnemer

Verenigingen en hun leden

Individuele leden beroepsverenigingen

ROC’en andere opleidingsinstituten