Individuele leden beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen stellen vaak allerlei eisen aan hun leden op het terrein van diploma’s, certificaten et cetera. Deze informatie wordt vervolgens door de vereniging beheerd, waardoor het individuele lid geen regie meer heeft over deze cruciale informatie. Een alternatief is om deze informatie in Mijn Kluis op te slaan en de beroepsvereniging toegang te geven tot de informatie. In Mijn Kluis kan het lid zijn diploma’s onderbrengen, de aanvullende certificaten die hij in de loop der tijd heeft verzameld en de werkervaring vastleggen die hij in de loop der tijd heeft opgebouwd. Men geeft zelf aan met wie deze informatie wordt gedeeld, bijvoorbeeld de vereniging of de werkgever. Mijn Kluis is dubbel beveiligd en voldoet aan alle ISO- en privacy-eisen. Mijn Kluis biedt via Jobliebe ook de mogelijkheid tot matching van het profiel van het lid aan actuele vacatures in heel Nederland. Verder genereert Mijn Kluis ook verschillende types CV, afhankelijk van de actuele behoefte.

 

Mijn Kluis is een centraal element van de Rotonde, waarop het lid zelf kan kiezen voor begeleiding en aanvullende activiteiten als assessment, opleiding en training, jobcoaching, trajecten richting certificering van werkervaring et cetera. Dat laatste is bijzonder waardevol omdat op deze wijze de jarenlange ervaring die men in het werk heeft opgebouwd wordt herkend en erkend in de vorm van een certificaat. Door de diverse mogelijkheden die de Rotonde biedt wordt inhoud en vorm gegeven aan een leven lang ontwikkelen.

Andere doelgroepen:

Individuele deelnemer

Verenigingen en hun leden

ROC’en andere opleidingsinstituten

Organisaties