Valideren van CV

Veel werk- en opdrachtgevers zien graag een gevalideerd CV. Ze willen zeker weten dat jouw diploma’s, certificaten, getuigenschriften en arbeidsverleden, zoals dat in je CV is beschreven, overeenkomen met de werkelijkheid. Heb je daadwerkelijk die diploma’s behaald? Ben je echt werkzaam geweest voor de genoemde organisaties? Was je wel een projectleider of was hier meer sprake van een ondersteunende rol? Dat willen ze zeker weten voordat ze met je in zee gaan.

Een CV-validatie kan op meerdere manieren. Als je je CV wil laten valideren, vind je op deze afslag het aanbod van dienstverleners op dit gebied. Allen zijn betrouwbaar en staan onder toezicht. 

Vind je het moeilijk hieruit een keuze te maken? Laat je dan bij de keuze door ons ondersteunen.