Geplaatst op Geef een reactie

Wat betekent EVC

EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties.

Gedurende je professionele leven maar ook daarbuiten doe je veel ervaring op. Weet je dat een gemiddeld mens aan het einde van zijn leven 85 % van al zijn kennis en kunde heeft opgedaan door de praktijk en de resterende 15% door opleidingen?

Met al die kennis en kunde zou diezelfde mens in zijn carrière een stuk verder zijn gekomen als zijn omgeving – lees opleidingen en werkgevers – dat zouden waarderen. Kort samengevat komt het erop neer dat als verworven competenties erkend en gewaardeerd zouden worden en vertaald naar vakbekwaamheidsbewijzen of diploma’s, mensen meer uit hun professionele leven kunnen halen.

Daarvoor is EVC in het leven geroepen. Met een EVC-traject brengen assessoren op een volstrekt objectieve manier je competenties in beeld. Die competenties worden tegen een meetlat gehouden zoals een mbo-kwalificatie (bijvoorbeeld kok niveau 3, mbo-verpleegkundige  ziekenhuis of eerste monteur dakbedekking), een hbo-profiel (bijvoorbeeld leraar basisonderwijs of technische bedrijfskunde) of een branchestandaard (bijvoorbeeld toezichthouder zwembaden, Autoruitherstelspecialist, Gastouder Niveau 3 Vakvolwassen Professional.

Een EVC-traject kan desgewenst ook ingezet worden om vast te stellen wat je algemene inzetbaarheidsniveau is. Dan kijken de assessoren niet naar een bepaald beroep of functie maar richten ze zich op je algemene denk- en werkniveau. Feitelijk geven ze dan antwoord op welk niveau jij je weet te handhaven. Is dat op niveau 3 of op bijvoorbeeld hbo-niveau. Voor jou en je werkgever kan dat belangrijke informatie zijn omdat daarmee min of meer wordt voorspeld wat voor potentie je hebt om door te groeien.

 

De uitkomsten van ieder EVC-traject worden vastgelegd in een zogenaamd ervaringscertificaat. Dat certificaat kan op zijn beurt leiden tot rechtstreekse certificering, diplomering of vrijstellingen bij een opleiding. EVC-aanbieders zijn geaccrediteerd door het Nationaal Kenniscentrum EVC en houden zich aan strikte spelregels.

Voor meer informatie over EVC zie: https://www.ervaringscertificaat.nl/ en

zie ook onderstaand filmpje.