Ambitieprofiel

Waarom een ambitieprofiel?

Traditionele CV’s en functieprofielen zijn achterhaald omdat deze slechts een beperkt beeld geven welke rollen een professional heeft uitgevoerd, zonder inzichten op wat hij of zij werkelijk heeft bijgedragen aan de organisatie en of wel paste bij de organisatie.

De behoefte aan meer transparantie over het echte ‘kunnen en kennen’ enerzijds en de verwachtingen voor invullingen van wensen en eisen anderzijds, is voor een sterk veranderende arbeidsmarkt nog nooit zo hoog geweest.

 

Ambitieprofiel: CV van de toekomst

Vanuit toetsingen staan in het persoonlijke ambitieprofiel niet alleen wat ‘ambities zijn en waar men naar op zoek is’, maar biedt deze meer informatie over de vragen bij welke bedrijfsculturen, in welke omgevingen en/of organisaties de kandidaat bij past. Dit zowel in het belang van de werknemer als werkgever om een goede matching tot stand te brengen vóór een eerste contact.

 

Employer branding met het ambitieprofiel

Met meer transparantie in de onderliggende bedrijfsculturen, werkomgeving en ruimte voor ontwikkeling van ambities volgens de erkende Europese meet- en brandstandaarden kan de professional kiezen voor een organisatie die alle inzichten in biedt, de zgn. employer branding. Ook de voordelen van de werkgever zijn hier enorm en helpt deze de vraag efficienter in te zetten en de wederzijdse verwachtingen scherp te krijgen.